Ing. arch. Jan Klein

Narodil jsem se 11. ledna 1984 v Českých Budějovicích, celý život zde žiji a pro své město i dýchám.

Střední školu jsem absolvoval Stavební průmyslovku v Resslově ulici v ČB. Vysokou školou jsem navázal v Praze na ČVUT, obor Architektura a stavitelství.

Vždy jsem ale věděl, že se vrátím zpět do Českých Budějovic a hned po škole jsem si založil živnostenský list a začal projektovat. Později jsem si založil svůj ateliér s několika zaměstnanci.

Výhodou mi bylo využití otcových zkušeností a známostí ve stavařině, protože vlastnil stavební firmu. Spolupracuji tak nejen s fyzickými osobami, ale také s firmami, které se zabývají developerskou činností, nebo které potřebují své zázemí - výrobní či administrativní. Také spolupracuji s obcemi na drobnější architektuře i územních studiích pro rozvoj obce.

Můj obor mě baví a to jak prací a komunikací s investory, ale hlavně vytvářením sídel a veřejného prostoru pro lidi, pro jejich žití, každodenní práci i relaxaci.

Mám čerstvě narozenou dcerku a to mě motivuje k tomu za naše město musím bojovat a spoluvytvářet ho. To ale nejde bez aktivního zapojení, takže jsem se v roce 2018 podílel na založení hnutí Čisté Budějovice, které má nové vize a drive pro to něco změnit a něčeho dosáhnout.

Z mého pohledu budu bojovat za veřejný prostor a větší i drobnější architekturu, aby naše město bylo hrdé a mělo koncept. Také mě zajímá sport či kultura, která si zaslouží větší rozvoj i propagaci.

Kde mne můžete kontaktovat a sledovat: