Ing. Viktor Vojtko, Ph.D.

Narodil jsem se 1. září 1978 v Šumperku, vystudoval jsem Střední průmyslovou školu elektrotechnickou v Mohelnici a následně Vysokou školu ekonomickou v Praze, obor Informační management/marketing.

V Českých Budějovicích žiji 13 let a pracuji na Ekonomické fakultě Jihočeské univerzity jako vedoucí katedry obchodu a cestovního ruchu, pedagog a vědec. Zde jsem také vystudoval doktorské studium v oboru Ekonomika a management.

V minulosti jsem spolupracoval například se Sdružením obrany spotřebitelů nebo Asociací pedagogů základního školství, kde jsem se zabýval zejména tématy spotřebitelské a finanční gramotnosti. Byl jsem také členem Pracovní skupiny pro finanční vzdělávání při Ministerstvu financí.

Do politiky jsem vstoupil v roce 2018 zejména proto, že mi chybí koncepčnost, využití nových poznatků v praxi a zapojení charakterních a schopných lidí do veřejného rozhodování.

Svůj příspěvek k chodu města vidím zejména v nastavení moderního systému řízení, zlepšení komunikace a v rozvoji cestovního ruchu, který mi je odborně velmi blízký.

Více o mně >