Program

Náš program je ambiciózní, ale pečlivě jsme ho promysleli a trvale pracujeme na tom, aby se dal realizovat. Uvědomujeme si, že s tím bude hodně práce a bude vyžadovat nemalé investice. Ale práce se nebojíme a finanční prostředky na řadu námi navržených opatření lze získat buď v rámci stávajícího rozpočtu, a v případě dlouhodobých investic i z dalších zdrojů mimo stávající rozpočet města.

Víme, že jeho prosazování bude otázkou kompromisů a reálné politické síly nutné k jeho prosazení. Proto chceme získat co nejvíce hlasů, abychom měli šanci České Budějovice posunout směrem k moderní evropské metropoli, kde by chtěl žít každý.

 • MHD a záchytná parkoviště zdarma
 • koncepční řešení všech druhů dopravy včetně pěších a cyklistických tras
 • zjednodušení parkovacích zón
 • v centru a na sídlištích podzemní parkoviště, parkovací domy a věže pro auta i kola

 • senioři a batolata bez složenky za odpad
 • respektování potřeb obyvatel v městských částech - podpora územních skupin, pravidelné dotazování
 • přehodnocení priorit pro městskou policii - vyšší bezpečnost, odstranění autovraků
 • podpora spolků a místních komunit - mateřská centra, senioři

 • zodpovědné hospodaření s více než dvoumiliardovým rozpočtem města a v městských společnostech
 • zlepšení informovanosti občanů - městský zpravodaj, nové webové stránky
 • méně byrokracie pro občany, podnikatele a majitele nemovitostí
 • ustanovení městského ombudsmana

 • vize města 2030 - moderní evropská metropole
 • zajištění kvalitní infrastruktury pro všechny veřejné funkce města - dopravu, bydlení, služby, kulturu, sport i průmysl, tj. vyšší investice
 • transparentní společné řešení a sladění investic města s dalšími subjekty
 • profesionální příprava a provedení investic včetně jejich načasování a komunikace

 • startovací bydlení pro přilákání a udržení profesionálů v chybějících oborech - sociální služby, zdravotnictví, technické obory
 • spolupráce s vysokými školami - podpora špičkového vzdělávání v profesích potřebných pro občany
 • zaměření základních škol na rozvoj jazykových a praktických dovedností - finanční a právní gramotnosti
 • podpora podnikání a startupů
 • využití moderních technologií "smart city"

 • oživení a využití potenciálu řek a nábřeží
 • revitalizace, omezení dopravy a více zeleně na náměstí i v dalších částech města
 • architektonické a urbanistické soutěže pro rozvoj veřejného prostoru
 • zlepšení estetiky a čistoty města, a to nejen v centru - zatraktivnění parků pro všechny
 • budování nových a modernizace stávajících dětských hřišť
 • botanická zahrada u řeky, výsadba stromů

 • podpora umělců a kulturních aktivit
 • České Budějovice jako Evropské hlavní město kultury 2028
 • výstavba a údržba venkovních posiloven a sportovišť
 • městská přírodní plovárna na Vltavě
 • spolupráce a podpora sportovních klubů, zejména těch zaměřených na děti a mládež
 • centrální rezervační systém pro sportoviště
 • zatraktivnění města pro turisty i místní obyvatele

 • kvalitní třídění a individuální sběr separovaného odpadu - nové nádoby na odpad, kvalitnější úklid
 • lepší hospodaření s vodou - např. využití dešťové vody z parkovacích ploch pro zalévání zeleně
 • budoucí výstavba s ohledem na využití obnovitelných zdrojů, energetickou úspornost a soběstačnost