Chytří lidé, chytré město

Co prosazujeme

  • startovací bydlení pro přilákání a udržení profesionálů v chybějících oborech - sociální služby, zdravotnictví, technické obory
  • spolupráce s vysokými školami - podpora špičkového vzdělávání v profesích potřebných pro občany
  • zaměření základních škol na rozvoj jazykových a praktických dovedností - finanční a právní gramotnosti
  • podpora podnikání a startupů
  • využití moderních technologií "smart city"

Proč má smysl startovací bydlení pro mladé profesionály?

Ve městě potřebujeme celou řadu profesí, které už nyní citelně chybí. Ať už se jedná o lékaře, zubaře a zdravotnický personál, pracovníky v sociálních službách nebo technicky vzdělané odborníky.

Zejména pro tyto skupiny má smysl nabídnout na omezenou dobu startovací bydlení, které již nabízejí například v Pardubicích.

Je to podle nás dobrá investice do budoucnosti města, která by přinesla efekt nejen pro ubytované, ale také pro všechny ostatní občany ve formě lepší dostupnosti klíčových služeb.

A jak je vidět v jiných městech, může to fungovat i díky spolupráci s developery místo čistě veřejných investic (tzv. PPP projekty).

Jak by mělo město spolupracovat s vysokými školami?

Jihočeská univerzita je jedním z největším zaměstnavatelů v regionu a každý rok na ní studuje kolem 11 000 studentů. Na VŠTE jsou k tomu další 4 000 studentů. Ti všichni z velké části žijí a utrácejí peníze v Českých Budějovicích.

To vzhledem k velikosti Českých Budějovic vytváří velmi významnou ekonomickou i kulturní sílu, která není městem dostatečně doceněna a využita. Kdo zde totiž studuje, zná to tu a snáze zde zůstane.

Spolupráce by proto měla být intenzivnější a probíhat na více úrovních - při koordinaci rozvoje a investic města a vysokých škol (např. sportovní areály) a při podpoře vzdělávání v oborech, které jsou pro město perspektivní.

Jak by měly vypadat základní a mateřské školy zřizované městem?

Město jako zřizovatel základních a mateřských škol může výrazným způsobem ovlivnit, jak budou vypadat nejen kapacity, budovy a vybavení škol, ale i vzdělávání samotné.

A nemělo by být naší ambicí, aby školství ve městě, kde tak dlouho funguje pedagogická fakulta, patřilo mezi ta nejlepší v celé zemi?

To, co lze udělat, je především využívání nejnovějších pedagogických poznatků ve spolupráci s Pedagogickou fakultou Jihočeské univerzity a větší zaměření škol, například na rozvoj jazykových a praktických dovednosti - zejména finanční a právní gramotnosti.

Naše děti by měly ze školství získat maximum.

Proč v Českých Budějovicích Podporovat místní startupy a podnikání?

V Českých Budějovicích máme řadu velkých a nadnárodních firem. Jsou významnými zaměstnavateli, ale svůj zisk typicky "vyvezou" jinam. Zde vytvořené hodnoty tedy částečně mizí z regionu pryč. A také se může stát, že takovéto firmy v případě zvýšení mezd zcela odejdou.

To je zcela normální jev, ale chytrá města uvažují i nad tím, jak mít dostatek místních menších a středních firem, které i své zisky velmi často lokálně využijí.

Proto je nutné vznik místních podniků cíleně podporovat - například nájmem dostupných městských prostor, podporou soutěží podnikatelských záměrů v souladu s rozvojem města nebo snižováním zbytečné byrokracie a papírování.