Přátelská a transparentní radnice

Co prosazujeme

  • zodpovědné hospodaření s více než dvoumiliardovým rozpočtem města a v městských společnostech
  • zlepšení informovanosti občanů - městský zpravodaj, nové webové stránky
  • méně byrokracie pro občany, podnikatele a majitele nemovitostí
  • ustanovení městského ombudsmana

Jak by se mělo změnit hospodaření města?

Víte, že Teplárna České Budějovice je podle Hlídače státu mezi desítkou firem, které utajují nejvíce smluv? A také si myslíte, že to je zvláštní?

České Budějovice hospodaří s více než 2 miliardami korun ročně, což představuje na občana přibližně 20 tisíc. Mimo této částky jsou další prostředky skryty v městských společnostech. To není málo peněz.

Aby byly tyto prostředky účelně vynakládány, je podle nás třeba nastavit správné a transparentní mechanismy řízení - například formou pravidelně zveřejňovaných měřitelných indikátorů rozvoje města v různých oblastech. Příkladem může být spokojenost občanů, počet podnikatelských subjektů, znečištění apod.

Rozpočet by měl také zohledňovat potřeby obyvatel v jednotlivých částech města, k čemuž chceme využít jednak stávajících územních skupin a jednak pravidelného dotazování občanů.

Velmi nízký je také podíl investic, o kterých se spíše jen mluví. To se dlouhodobě projevuje v chybějícím zázemí - dopravním, kulturním i sportovním. Investice je navíc třeba správně načasovat, aby byly připraveny na období hospodářského propadu, kdy budou levnější a podpoří podnikatele.

Do většího přehodnocení rozpočtu se zatím nikdo moc nepustil. My se toho nebojíme, myslíme si, že se v něm dá najít řada úspor pro postupné financování našich priorit.

Jak by se měla změnit komunikace města?

Také jste si všimli, že se toho lze o záměrech i akcích města dozvědět pouze velmi málo? A dost nepohodlně? Před volbami se to vždy zlepší, ale stejně chybí dlouhodobější koncepce, která by odpovídala možnostem 21. století.

A přitom je to celkem snadné - stačí lépe využívat sociální média a každý měsíc vydávat městský zpravodaj v elektronické a občas i v tištěné podobě, ve kterém bude prostor nejen pro jednostrannou diskuzi, ale i další názory. Aby to nebyl pouze politický plátek, měl by mít redakční radu složenou z nezávislých osobností.

Komunikace také musí být obousměrná, nejen od města k občanům, ale i od občanů k městu. K tomu může sloužit nový moderní webový portál občanů města, který umožní tuto komunikaci i řešení celé řady nyní velmi byrokratických úkonů. A díky tomu by mělo dojít i k personálním a finančním úsporám.

Kdo je městský ombudsman?

Úlohou městského ombudsmana je řešit podněty od občanů, které poukazují na problémy při fungování městského úřadu. Může tedy do určité míry fungovat jako prostředník mezi občany a úřadem, případně jako nezávislá autorita.

Co by tedy měl typicky řešit? Může se například jednat o neefektivní nastavení pravidel úřadu, problematické chování úředníků, podezření na korupci apod.

Podobnou funkci mají v Kyjově nebo Frýdlantu nad Ostravicí, zajímavým způsobem to ve vztahu k nákladům i korupci řeší i třeba v Berlíně.