Veřejný prostor pro život

Co prosazujeme

  • oživení a využití potenciálu řek a nábřeží
  • revitalizace, omezení dopravy a více zeleně na náměstí i v dalších částech města
  • architektonické a urbanistické soutěže pro rozvoj veřejného prostoru
  • zlepšení estetiky a čistoty města, a to nejen v centru - zatraktivnění parků pro všechny
  • budování nových a modernizace stávajících dětských hřišť
  • botanická zahrada u řeky, výsadba stromů

Jak by měly vypadat naše Budějce?

Máme tady ideální potenciál - soutok dvou krásných řek, historickou architekturu, umění, super lidi a příjemné klima, nikam není příliš daleko. Bohužel tento potenciál není příliš využíván, i když zájem ze strany občanů by byl.

Proto je třeba začít co nejdříve veřejný prostor oživovat, a to od viditelných věcí. Potřebujeme veřejný prostor, který bude lákat k aktivitě a příjemnému trávení volného času. Potřebujeme veřejný prostor, který bude dávat smysl. Potřebujeme veřejný prostor, který bude krásný a čistý.

Abychom toho dosáhli, je nutné přemýšlet a zapojit do rozvoje veřejného prostoru zkušenosti odjinud a odborníky, kteří tomuto tématu opravdu rozumí. Například by bylo vhodné mít městského zahradníka, vypisovat kvalitní urbanistické a architektonické soutěže, a centrum města oživit výsadbou stromů.

Proč by bylo dobré mít botanickou zahradu?

V současnosti máme sice v Českých Budějovicích parky, ale prakticky v nich chybí květiny. To velmi snižuje jejich estetickou hodnotu.

Zároveň máme v Českých Budějovicích dlouhou tradici výstav jako Země Živitelka a Hobby. Návštěvníci si nás proto spojují s květinami a jejich pěstováním.

Je proto logické, že botanická zahrada v blízkosti centra (například naproti Sokolskému ostrovu nebo v areálu Stromovky) by velmi výrazným způsobem zatraktivnila České Budějovice - jak pro místní obyvatele, tak i pro návštěvníky.

Inspirací zde může být například Linec, který má botanickou zahradu sice nepříliš velkou, ale o to krásnější.

Kde je třeba na veřejném prostoru zapracovat?

České Budějovice nejsou pouze centrum. Proto je třeba rozvíjet rovnoměrně i ostatní části města v souladu s místními podmínkami.

Každá z dalších částí by měla mít svůj veřejný prostor - tj. zeleň a parky, náměstí, hřiště, umění - vhodně rozvíjen.